moterotaro torre

by spaziofoggiaadmin | 29 aprile 2016 13:39

[1]Endnotes:
  1. [Image]: http://www.spaziofoggia.it/wp-content/uploads/2016/04/moterotaro-torre.jpg

Source URL: http://www.spaziofoggia.it/il-borgo-di-monterotaro/moterotaro-torre/